Przejdź do treści
Strona główna » Owrzodzenia – wszystko co musisz o nich wiedzieć

Owrzodzenia – wszystko co musisz o nich wiedzieć

  Owrzodzenie goleni jest jedną z ran przewlekłych, której definicja mówi, że jest to rana, która nie ulega wyleczeniu przez 6-8 tygodni, lub której powierzchnia nie zmniejsza się o 20-40 % po 2-4 tygodniach leczenia. 

  Owrzodzenia goleni to szeroki interdyscyplinarny problem medyczny. Częstotliwość występowania zwiększa się w populacji wraz z wiekiem. Po 60 roku życia częstość tego typu ran wynosi 0,6-3,0% bez względu na ich przyczynę, a w grupie wiekowej po 80 roku życia stanowi nawet ponad 5%. 

  Rany przewlekłe stanowią poważny problem zarówno dla lekarzy różnych specjalizacji, jak i dla chorych, u których niegojące się ubytki wiążą się z obniżeniem jakości życia. 

  Szacuje się, że na całym świecie problem trudno gojących się ran dotyczy ok. 20 milionów ludzi. Liczba ta może jeszcze znacząco wzrosnąć z powodu powszechniejszego występowania chorób cywilizacyjnych np. cukrzycy, otyłości czy miażdżycy. 

  15% populacji w wieku podeszłym zmaga się z ranami przewlekłymi. 

  Klasyfikacja owrzodzeń

  Najczęstszą przyczyną owrzodzeń goleni jest owrzodzenie na podłożu:

  • Niewydolności żylnej 75%
  • Owrzodzenia tętnicze 5-10%
  • Owrzodzenia o mieszanej etiologii tętniczo-żylnej 15%

  Owrzodzenia żylne 

  To ubytek tkanek, który powstał w wyniku niewydolności żył układu powierzchniowego, głębokiego lub żył przeszywających. 

  Umiejscowienie 

  Okolice kostki przyśrodkowej rzadziej bocznej, czasem może towarzyszyć owrzodzenie okrężne.

  Owrzodzenie podudzi czynne i zagojone dotyczą 1% populacji na zachodzie. Owrzodzenia żylne czynne występują u ok. 0,3% populacji w podeszłym wieku. Częściej, bo nawet dwu lub trzykrotnie występuje u kobiet. 

  Owrzodzenie to schorzenie przewlekłe, nawracające. 

  W 50% przypadków trwa powyżej 10 lat, a u 70% zdarzają się nawroty.

  Owrzodzenia żylne są końcowym etapem przewlekłej niewydolności żylnej. 

  Przewlekła niewydolność żylna dotyczy 25-33% kobiet i 10-20% mężczyzn. 

  Po 70 roku życia aż 40% mężczyzn i 50% kobiet ma żylaki kończyn dolnych. 

  Wśród czynników ryzyka rozwoju choroby układu żylnego wymienia się:

  • Wiek
  • Płeć
  • Ciążę
  • Przebytą zakrzepicę żylną 
  • Siedzący tryb życia
  • Otyłość
  • Dietę ubogoresztkową 
  • Zaparcia
  • Pozycję ciała podczas pracy 
  • Przewlekłą obturacyjną chorobę płuc 
  • Występowanie rodzinne 

  Pod względem patofizjologicznym i klinicznym obrzęk jest typowym objawem przewlekłej niewydolności żylnej. 

  50-70% owrzodzeń prawidłowo leczonych goi się w ciągu 4-6 miesięcy

  20% nie ulega wygojeniu w ciągu 24 miesięcy

  8% nie goi się przez 5 lat

  Owrzodzenie tętnicze 

  To owrzodzenie na tle niedokrwiennym, związane z miażdżycą zarostową tętnic kończyn dolnych, a przyczyną powstawania jest niedostateczny napływ krwi i związany z tym upośledzony transport składników odżywczych i tlenu. 

  Umiejscowienie 

  Części kończyn dolnych nad wyniosłościami kostnymi, przyśrodkowy brzeg pięty lub grzbietowa strona pleców. 

  Ważna jest ocena tętna miejsc występowania owrzodzenia. 

  Miejsca oceny tętna:

  • Tętnica udowa
  • Tętnica podkolanowa
  • Tętnica grzbietowa stopy
  • Tętnica piszczelowa tylna

  Owrzodzenie cukrzycowe to zakażenie głębokich tkanek, zlokalizowane w obrębie kończyn dolnych poniżej kostki u chorego z cukrzycą. 

  Diagnostyka owrzodzeń goleni:

  • Wywiad 
  • Ocena stanu ogólnego
  • Ocena stopnia odżywienia
  • Badanie tętna obwodowego
  • Lokalizacja i wygląd rany
  • Ocena skóry otaczającej ranę 
  • Ocena usuwanego opatrunku 

  Badania laboratoryjne:

  • Morfologia krwi
  • Poziom glukozy
  • Wskaźniki układu krzepnięcia
  • Lipidogram
  • Kreatynina
  • Albumina
  • Białko całkowite 

  W pierwszym etapie należy wykonać badanie USG Doppler, jest to ultrasonografia z podwójnym obrazowaniem. 

  W leczeniu zachowawczym zaleca się stosowanie kompresjoterapii wielowarstwowej, polega na stosowaniu warstwowego, zewnętrznego ucisku, za pomocą specjalistycznych bandaży lub gotowych systemów kompresyjnych. 

  Wśród przeciwskazań do kompresjoterapii wymienia się:

  • Miażdżycę
  • Zapalenie tkanki podskórne w fazie ostrej, różę i egzemę
  • Zakażenie owrzodzenia goleni
  • Mikroangiopatię cukrzycową
  • Zapalenie stawów kończyn dolnych
  • Niewydolność sercowo- naczyniową
  • Niewydolność nerek 

  Kompresjoterapia ma na celu zapobieganie postępowi przewlekłej choroby żylnej, tak aby nie doszło do rozwoju obrzęków lub zmian w zakresie skóry i tkanki podskórnej, a ostatecznie owrzodzeń goleni.

  Farmakoterapia 

  Jej celem jest zapewnienie optymalnych warunków do gojenia się owrzodzenia i zahamowania postępującego zwłóknienia skóry i podskórnej tkanki tłuszczowej.

  Leczenie chirurgiczne układu powierzchniowego w połączeniu z leczeniem uciskowym jest efektywne, tak jak komprejoterapia. Celem tego rodzaju leczenia jest zniesienie nadciśnienia żylnego w układzie powierzchniowym, a temu powinno towarzyszyć  jednoczesne podwiązanie niewydolnych perforatorów.

  Ostatnią opcją postępowania zapobiegawczego jest przeszczep skóry, a jego celem jest przyspieszenie gojenia.

  Leczenie miejscowe 

  • Antybiotykoterapia miejscowa 
  • Opatrunek zmieniamy tak często, jak to konieczne, ale na ile to możliwe rzadko
  • Pacjenta należy skonsultować z chirurgiem ogólnym chirurgiem naczyniowym, diabetologiem, endokrynologiem, alergologiem 
  • Należy dbać o skórę wokół owrzodzenia 
  • Niezbędna jest edukacja chorych i ich rodzin 

  Warto jednak pamiętać, żę profilaktyka zakażeń jest tańszą i efektywniejszą metodą niż leczenie zakażenia.