Przejdź do treści
Strona główna » Oparzenia – wszystko co musisz o nich wiedzieć

Oparzenia – wszystko co musisz o nich wiedzieć

  Oparzenia należą do najbardziej dramatycznych urazów. Skóra stanowi największy organ ludzkiego ciała, ogólna powierzchnia skóry u człowieka wynosi 1,5-2 m², a grubość wynosi 1,5-5 mm. Składa się z trzech warstw: naskórka, skóry właściwej i tkanki podskórnej. Najważniejszym zadaniem skóry jest tworzenie bariery pomiędzy środowiskiem zewnętrznym a organizmem. Ponadto skóra pełni funkcję ochronny immunologicznej organizmu, zmysłu czucia oraz zdolności prowadzenia procesów regeneracji i gojenia. 

  Utrata ciągłości skóry spowodowana jest urazem lub chorobą. Jednym z najczęstszych powodów utraty ciągłości skóry jest uraz oparzeniowy. 

  Oparzenie jest stanem zapalnym lub martwicą powłok i tkanek powstałe w wyniku działania różnego rodzaju energii po przekroczeniu możliwości ochronnych organizmu, zazwyczaj wiążę się je z energią cieplną. 

  Temperatura ciała człowieka w stanach chorobowych nie przekracza 41-42 stopni Celsjusza. Powyżej tego progu może dojść do uszkodzenia powłok skórnych. 

  Oparzenie pośredniej grubości skóry może powstać już w czasie 30 sekundowego kontaktu skóry ze źródłem ciepła o temperaturze 54 stopni. Taki sam uraz wywołuje 3 sekundowy kontakt ze źródłem o temperaturze ok. 63 stopni. 

  Do przyczyn oparzenia zaliczamy:

  • 0-4 lata – oparzenia od gorących płynów, pożary w domach porażenia prądem elektrycznym 
  • 5-15 lat – pożary w domach, ryzykowne zabawy
  • 15-24 – lata motoryzacja, praca 
  • 25-64 – lata praca, przemysł, gorące płyny, chemikalia
  • >65 lat – oparzenia od gorących płynów, gotowanie, wypadki 
   

  Podział oparzeń ze względu na przyczynę: 

  • Suche – termiczne (ogień, promieniowanie, wybuchy)
  • Mokre – termiczne (gorące substancje, para)
  • Płynne – chemiczne (kwasy, zasady, związki organiczne)
  • Suche – chemiczne (pudry, cementy, wapienie)
  • Mechaniczne (otarcia)
  • Promieniowania (słoneczne, radioaktywne, jonizowanie)
  • Krio (oparzenia zimne)
   

  1% każdej populacji ulega w ciągu roku różnego rodzaju oparzeniom, w Polsce nawet do 400 000 pacjentów rocznie!

  50-80% wszystkich oparzeń dotyczy dzieci.

  Uraz oparzeniowy najczęściej dotyczy skóry, której naturalną funkcją jest odbiór bodźców ze środowiska zewnętrznego. 

  U dzieci najczęściej spotyka się oparzenia twarzy, szyi, tułowia np. barków i klatki piersiowej.

  Podział oparzeń ze względu na głębokość

  Oparzenia I stopnia – powierzchniowe opisywane jako rumień, obejmuje tylko naskórek. Po 5-10 dniach uszkodzony naskórek ulega złuszczeniu. Gojenie bez powstawania blizn. 

  Oparzenia II a stopnia, to oparzenie powierzchniowe pośredniej grubości. Zniszczeniu ulega naskórek i powierzchniowe warstwy skóry właściwej. Rana goi się samoistnie poprzez naskórowanie w czasie 14-21 dni.

  Oparzenia II b stopnia głębokie pośredniej grubości. Zniszczeniu ulega naskórek i różnie głębokie warstwy skóry właściwej z oszczędzeniem części wysepek naskórka z mieszków włosowych i gruczołów potowych. Gojenie rany trwa od 21 do 35 dni i jest obarczone konsekwencją tworzenia się blizn pooparzeniowych. 

  Oparzenia III stopnia pełnej grubości skóry. Wymaga ono leczenia chirurgicznego i wykonania przeszczepów. Gojenie z powstaniem rozległych blizn. 

  Oparzenie IV stopnia skóry i tkanki podskórnej. Wymaga leczenia chirurgicznego, przeszczepów, a w następstwie leczenia rekonstrukcyjnego. 

  Pierwsza pomoc powinna być udzielana w jak najkrótszym czasie od urazu, kompetentnie, z zachowaniem zasad ostrożności i rozsądnie, bez prób szkodzenia oparzonemu przez stosowanie niesprawdzonych metod, szkodliwych środków. 

  Oparzenia różnią się od siebie głównie urazem. Różne jest postępowanie po urazie w oparzeniach cieplnych, chemicznych, elektrycznych, popromiennych, mieszanych, kombinowanych, skojarzonych z urazem innego typu. 

  Czynności podstawowe na miejscu zdarzenia:

  1. Ustalić źródło i rodzaj oparzenia 
  2. Usunąć najgroźniejsze dla życia niebezpieczeństwo 
  3. Zdjąć biżuterię 
  4. Jak najszybciej oziębić powierzchnię oparzenia 
  5. Nie zdejmować pęcherzy i naskórka
  6. Osłonić ranę oparzeniową jałowym opatrunkiem 
  7. Zabezpieczyć przed nadmiernym wychładzaniem

  Pierwsza pomoc – ranę schłodzić zimną wodą, ale nie lodowatą, lub zastosować okład chłodzący przez ok. 30 minut.

  Oparzenie I stopnia 

  – ranę przepłukać bezpiecznym antyseptykiem np. ArgoTIAB, osuszyć jałowym gazikiem 

  – zastosować opatrunek lub natłuścić oparzoną powierzchnię

  – opatrunek zmieniać co 2-3 dni

  – maksymalny czas pozostawania na ranie do 7 dni

  Oparzenie II stopnia:

  – ranę przepłukać bezpiecznym antyseptykiem np. ArgoTIAB, osuszyć jałowym gazikiem 

  – usunąć pęcherz

  – zastosować opatrunek, który dodatkowo można zabezpieczyć kompresem lub bandażem

  – opatrunek zmieniać w momencie przesiąknięcia

  – w 3 dobie ocenić ranę 

  Celem leczenia oparzeń jest:

  – zmniejszenie bólu

  – uniknięcie zakażeń

  – zminimalizowanie urazu psychicznego

  – przyspieszenie skutecznego gojenia się rany, a tym samym zmniejszenie bliznowacenia

  – przywrócenie funkcji oparzonych części ciała 

  Leczenie oparzeń ogólne:

  • Płynoterapia
  • Leczenie żywieniowe
  • Leczenie przeciwbólowe
  • Antybiotykoterapia i leczenie immunostymulujące
  • Postępowania przeciwtężcowe
  • Krew i środki krwiopochodne
  • Leczenie przeciwzapalne 

  Leczenie rany oparzeniowej można prowadzić 3 sposobami:

  – leczenie bez opatrunku

  – leczenie opatrunkiem 

  – wczesne chirurgiczne wycięcie tkanek martwych

  Zakażenie ran oparzeniowych jest jednym z najgroźniejszych powikłań w leczeniu oparzeń:

  • Przedłuża i utrudnia gojenie rany, może prowadzić nawet do zgonu pacjenta
  • W konsekwencji rany oparzeniowej niepełnej grubości skóry w ranę oparzeniową grubości skóry 

  Najważniejsze czynniki ryzyka zwiększające ryzyko zakażenia w oparzeniach:

  • Zaawansowany wiek
  • Rozległe oparzenie
  • Głębokie oparzenie 
  • Choroby współistniejące
  • Immunosupresja
  • Obecność cewników naczyniowych
  • Przedłużony pobyt w szpitalu 

  Najważniejszym celem opieki medycznej jest prezencja zakażenia. Kluczowymi elementami w zapobieganiu zakażenia w oparzeniach są wczesne usunięcie martwicy z pokryciem rany, stosowanie miejscowego antyseptyków (ArgoTIAB/ GranuSEPT), podawanie antybiotyków, zaawansowane kontrole zakażenia.